You are here: Home > Księżyc > Domowa kolacja przy dobrym winie

Domowa kolacja przy dobrym winie

Samotni powinny rozglądać się za kimś atrakcyjnym wśród nowych znajomych lub wziąć pod uwagę osoby, z którymi swatają ich przyjaciele.

Co się uda: Domowa kolacja przy dobrym winie i romantycznych prze-bojach sprzed lat.

Z czym może być problem: Nasze nastroje mogą być bardzo zmienne. Lepiej nie mówić zbyt wiele o swojej miłosnej przeszłości!

Księżyc w znaku Lwa sprzyja randkom w modnych klubach, ga-leriach i drogich restauracjach. Warto się w te dni wybrać też do opery, filharmonii czy teatru. Panie chętnie założą wieczorowe suknie, bo wygląd i prestiż są teraz bardzo ważne. Randki powinny być pełne atrakcji, bo mamy ochotę spotykać się w większym towarzystwie, a nawet chwalić się partnerem przed znajomymi. Uważajmy tylko, aby nie przesadzić z fanta-zjami na temat własnych znajomości i majątku.

Samotni powinny rozglądać się za kimś atrakcyjnym w miejscach zwią-zanych ze sztuką, elegancją. Księżyc w znaku Lwa ośmiela samotnych męż-czyzn.

Co się uda: Bale, większe imprezy, wydarzenia artystyczne. Z czym może być problem: Ze zdobyciem biletów lub wejściem do klubu, bo w tym czasie wszyscy są nastawieni towarzysko i spragnieni rozrywek.

TCP Księżyc w znaku Panny raczej nie sprzyja szalonym randkom. Lu-dzie są ostrożni i skoncentrowani bardziej na sprawach rodzinnych i zawo-dowych niż na miłosnych szaleństwach. Spotkania upływają na dyskusjach na temat zdrowia, pracy, obowiązków. Możemy być bardziej niż zwykle nieśmiali, ale też krytyczni w stosunku do innych ludzi. Łatwo zrazić się do kogoś z powodu drobiazgu, na który innego dnia prawdopodobnie nie zwrócilibyśmy uwagi.

Samotni powinni rozglądać się za kimś atrakcyjnym w pracy lub miej-scach związanych ze zdrowiem, a także w urzędach czy na poczcie.

Leave a Reply