You are here: Home > Księżyc > Księżyc dziecka w znaku Koziorożca

Księżyc dziecka w znaku Koziorożca

To dziecko poważniejsze od rówieśników i bardziej opanowane, a czasami skryte. Jest nieśmiałe, ale przekonane o swojej wartości. Z „byle kim” nie bawi się ani nie zadaje. Nie należy zmuszać go do publicznych występów, jeśli samo tego nie chce, bo jest wrażliwe na krytykę i wyśmiewanie jego wyglądu lub zainteresowań. Potrzebuje stałego rytmu dnia, a nawet codziennych obowiązków, aby prawidłowo funkcjonować. Szybko nawiązuje kontakt z dorosłymi i interesuje się o wiele poważniejszymi sprawami niż misie i lalki. Ma życzliwą naturę i dużą intuicję. Zawsze wie, jak należy się odpowiednio zachować wobec rodziców i nauczycieli, aby dobrze wypaść i uniknąć konfliktów. Szybko się uczy i chętnie spędza czas w samotności, czytając ulubione książki lub marząc o niebieskich migdałach.

Księżyc dziecka w znaku Wodnika. Wciąż zaskakuje rodziców swoim zachowaniem. Ma niezależną, odważną naturę i bywa przy tym niezwykle uparte. Jeśli wszyscy idą do kina, ono akurat woli teatrzyk. Niczego nie chce robić tak, jak inne dzieci, pragnie być oryginalne i niepowtarzalne. Jest zapominalskie i roztargnione, co chętnie wykorzystuje, aby wymigać się od domowych obowiązków. Trudno nad nim zapanować lub zmusić je do całkowitego posłuszeństwa, a efekt krzyków i kar bywa wręcz przeciwny do zamierzonego. Mimo tego potrafi być urocze, serdeczne i sprawić, że rodzice wiele mu wybaczą. Uwaga, to mały naukowiec, który bez względu na pleć zainteresowany jest działaniem różnych domowych urządzeń, przede wszystkim elektrycznych.

Tags:

Leave a Reply