You are here: Home > Księżyc > Księżyc rodzica w znaku Lwa

Księżyc rodzica w znaku Lwa

Jesteś urodzonym optymistą, a przy własnym dziecku znów od-krywasz radość, jaką niosą dziecięce zabawy i przygody. Potrafisz dziecko in-spirować, każdego dnia pokazujesz mu, ile w świecie jest jeszcze do zdobycia i poznania. Rodzicielstwo traktujesz jak wielką przygodę i nie przejmujesz się tym, co mówią na temat twojego życia inni. Zwracasz wielką uwagę na wygląd dziecka, sporo wydajesz na wspaniałe zabawki i wspólne podróże. Jesteś osobą, która dba o bezpieczeństwo, ale przede wszystkim dodajesz odwagi i uczysz samodzielności. Pragniesz mieć kilkoro dzieci, chętnie chwalisz się ich dokonaniami i zdolnościami. Doceniasz ich indywidualność i pozwalasz, aby miały na jakiś temat własne zdanie, szanujesz odmienność poglądów. jyL & Księżyc rodzica w znaku Panny

Posiadanie dzieci to dla ciebie sprawa tak naturalna, jak jedzenie czy spanie. Chcesz, aby twoja rodzina była po prostu idealna. Bardzo dbasz o porządek i przestrzeganie wyznaczonych zasad. Uważasz, że dzieci powinny być posłuszne i od maleńkiego brać czynny udział w domowych pracach. Uczysz je przede wszystkim odpowiedzialności za siebie i systematyczności. Bardzo mocno przejmujesz się dietą, zdrowiem i codzienną higieną. Jesteś dobrym organizatorem, ale musisz uważać, aby nie opanował cię wyczerpujący duszę i siły perfekcjonizm. Im starsze są dzieci, tym chętniej dzielisz z nimi pasję do nauki i rozwijania intelektualnych zainteresowań. Wspólnie odrabiacie lekcje, bo czerwone paski na świadectwie są według ciebie obowiązkowe.

Leave a Reply