You are here: Home > Księżyc > Księżyc w znakach opadających

Księżyc w znakach opadających

Kiedy Księżyc znajduje się w znakach opadających, czyli w Raku, Lwie, Pannie, Wadze, Skorpionie, Strzelcu, jego oddziaływanie jest podobne jak w dni ubywania, a zatem będzie to dobry czas na sadzenie lub wysiewanie roślin, z których oczekujemy plonów z korzeni, a więc okopowych, bulwiastych i korzeniowych.

Kiedy Księżyc znajduje się w znakach wznoszących, czyli w Kozio-rożcu, Wodniku, Rybach, Baranie, Byku i Bliźniętach, jego oddziaływanie będzie podobne jak w dni przybywania, a więc posadzone lub wysiane wtedy rośliny będą miały piękne kwiaty lub liście — zależnie od tego, czy wysiejemy je w dzień kwiatu, czy w dzień liścia (patrz niżej).

Ten, kto pragnie poznać księżycowy rytm roślin, musi wiedzieć, że każda część rośliny podlega innemu żywiołowi. Siew oraz sadzenie i przesadzanie roślin najlepiej przeprowadzać w dni, kiedy Księżyca przybywa i znajduje się on w znakach ognistych — a więc w Baranie, Lwie lub Strzelcu — a najkorzystniejszy dla tych czynności jest okres, kiedy nasz satelita osiągnie znak Lwa i równocześnie rośnie, a więc po nowiu. Inne dobre dni to oczywiście te, kiedy Księżyc przebywa w znakach wznoszących się. To generalna zasada, która odnosi się do wszystkich gatunków roślin. Można też zastosować się do bardziej szczegółowych wskazówek.

Tradycyjnie za niekorzystny dla siania i sadzenia roślin uważa się mo-ment pełni Księżyca. Wtedy niechcący możemy przedobrzyć, czyli dać za dużo ziemi, przesadzić z odżywką lub z podlewaniem.

Za najkorzystniejsze na sadzenie i przesadzanie uznawane są dni, w któ-rych Księżyc znajduje się w znaku Panny i rośnie. Takie okresy pojawiają się od lutego do sierpnia. Znak Panny szczególnie sprzyja sadzeniu drzew, iglaków i krzewów.

Owoce i ziarna podlegają żywiołowi ognia, stąd dni, w których Księżyc znajduje się w znakach Barana, Lwa i Strzelca, zwane są dniami owocu. Drzewka i krzewy owocowe sadzimy w dniach, kiedy Księżyc przebywa w znakach ognistych. Ta zasada dotyczy też poziomek, truskawek, malin i jagód.

Tags:

Leave a Reply