You are here: Home > Księżyc > Zaćmienia

Zaćmienia

Zaćmienia Księżyca i Słońca od setek lat fascynują, ale i przerażają ludzi. Zarówno w starożytnym Egipcie, jak i w Indiach czy krajach muzułmań-skich miały ogromne znaczenie dla sytuacji politycznej oraz religii. Ten, kto wiedział, kiedy nastąpią, zyskiwał władzę. Obecnie te zjawiska nie wpływają tak bardzo na nasze codzienne życie, ale wciąż fascynują i zaciekawiają miliony ludzi na świecie. Na cześć zaćmienia — zwłaszcza Słońca — odbywają się specjalne imprezy, wspólna obserwacja nieba. Z drugiej strony wiele narodów z niepokojem oczekuje na te zjawiska, ponieważ często się zdarzało, że tuż po nich następowały katastrofy naturalne, takie jak trzęsienia ziemi (np. w Turcji), susze czy inne plagi.

Zaćmienie Księżyca występuje, gdy Księżyc w pełni znajdzie się w po-bliżu jednego z węzłów księżycowych (jest to miejsce przecięcia ekliptyki z drogą, jaką na niebie pokonuje Księżyc) i pada na niego cień Ziemi. Kiedy

Księżyc jest w fazie nowiu, i z ziemskiego punktu widzenia znajduje się przed Słońcem, dochodzi do zaćmienia Słońca.

Zaćmienia mogą być całkowite lub częściowe, a także obrączkowe. Te ostatnie są o tyle ciekawe, że Księżyc nie zakrywa wówczas całkowicie tar-czy Słońca, i widzimy na niebie ognistą koronę. Możliwość obserwacji tego zjawiska zależy od miejsca na Ziemi.

Zaćmienie Księżyca jest wyjątkowego rodzaju pełnią. Z tego też powodu nie sprzyja rozpoczynaniu ważnych działań, a sprawy zaczęte kilka dni wcześniej mogą po zaćmieniu komplikować się i opóźniać.

Leave a Reply